Boligopprøret

Vi er beboere i kommunale boliger i Oslo, som står sammen og krever en bedre boligpolitikk for vanskeligstilte på boligmarkedet. Vi krever rimeligere husleier, lengre kontrakter, forbud mot konsernbidrag, beboerrepresentasjon i de kommunale foretakene og sunne hjem. Oslo kommune har lovet å se på ordningen med gjengs leie, og dette er en historisk mulighet til å gjenreise den sosiale boligpolitikken og til å vise at Oslo har et hjerte for alle.